CZAS PODSUMOWAŃ

 

 

 

****

 

Uczniowie PG 9 w Łomży nie boją się przyszłości


     Dnia 26 czerwca 2013r. w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „W przyszłość bez obaw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu był wzrost poziomu opanowania kompetencji kluczowych u 111 uczniów tegorocznych klas II i III.

   Podsumowanie rozpoczęło się od przemówienia koordynatora projektu pani Wiesławy Masłowskiej, w którym to zaprezentowano etapy realizacji projektu w szkole.

        W ramach projektu:

- zrealizowano 6 rodzajów zajęć pozalekcyjnych: dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia terapii pedagogicznej, koło matematyczno – przyrodnicze oraz koło humanistyczne rozszerzające wiedzę uczniów,- przepracowano 1072 godziny zajęć,

- przeprowadzono 136,5 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem,

- udzielono pomocy uczniom klas III w planowaniu ścieżki kariery zawodowej,

- przejechano około 7 000 km w ramach dowozów na zajęcia,- zorganizowano wyjście na spektakl do Teatru Lalki i Aktora w Łomży,

- zorganizowano wycieczki: do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego,

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i szkoły: ćwiczenia, słowniki, atlasy, programy komputerowe, zestawy multimedialne do tablic interaktywnych.

Po krótkich statystykach wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział w poszczególnych zajęciach. Całą uroczystość uświetniły liczne występy uczniów gimnazjum.

       Udział w zajęciach zaowocował wyższymi wynikami z Egzaminu Gimnazjalnego oraz na zakończenie roku szkolnego.

 

 

superlomza.pl

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

***

 

26 czerwca 2013r. odbędzie się podsumowanie projektu

"W przyszłość bez obaw" realizowanego

w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

do auli w PG nr 9 na godzinę 12.00.

 

***

HARMONOGRAM CZERWIEC

 

****

 

Poniżej znajduje się harmonogram zajęć z projektu na miesiąc czerwiec

CZERWIEC HARMONOGRAM.jpg
JPG Image 77.5 KB

ZAJĘCIA KOŁA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

 

ZAJĘCIA KOŁA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO

z dnia 18.05.2013r. odbędą się w dniach:

 

04.06.2013 - 13.35 - 14.20 i 14.25 - 15.10

10.06.2013 - 14.25 - 15.10

11.06.2013 - 13.35 - 15.05

12.06.2013 - 14.25 - 15.10 

 

W PRZYSZŁOŚĆ BEZ OBAW

 

*************

 

       W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do realizacji projektu „W przyszłość bez obaw” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym jego celem jest wzrost poziomu opanowania kompetencji kluczowych uczniów, pogłębienie wiedzy uczniów, wspieranie ich indywidualnego rozwoju.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
i specjalistyczne, a także rozwijające zainteresowania uczniów.

       Jesteśmy w trakcie realizowania projektu, ale już teraz możemy mówić, że są wymierne korzyści. Dzięki pozyskanym funduszom doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz przygotowujących do egzaminu, zakupiono materiały do prowadzenia tych zajęć, znacząco powiększono zestaw programów komputerowych, wzbogacono księgozbiór biblioteki o wiele pozycji.

      Młodzież uczestniczyła w wycieczkach edukacyjnych. Grupa 106 uczniów 1.03.2013r. była w Centrum Nauki Kopernik, a grupa 20 uczniów 28.03.2013r. w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy projektu byli w TLiA w Łomży na spektaklu pt. „W Krainie Snów Alicji”.

     Projekt jeszcze nie zakończył się, ale wierzymy, że jego cele zostaną w pełni osiągnięte, dadzą młodzieży, która czynnie uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia, większe szanse, czego jej serdecznie życzymy.

 

*************

 

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

 

****************

 

 

1 marca 2013r. 106 uczniowie objętych zajęciami projektu wzieli udział w wyjeździe do Warszamy na zajęcia do Centrum Nauki Kopernik.

 

****************

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

 

******************

 

28 marca 2013r. 20 uczniów z koła humanistycznego i matematyczno - przyrodniczego wyjachali do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

*****************

 

SZKOLENIE PERSONELU PROJEKTU

 

*********

 

W dniu 3 stycznia 2013r. o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie personelu projektu na temat:

„Realizacja projektów z PO KL z zastosowaniem zasady równości szans”.

 

Szkolenie odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży w sali konferencyjnej.

 

**********


WYJŚCIE NA SPEKTAKL

 

****************

 

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli

w spektaklu pt. "W krainie snów Alicji",

który odegrali aktorzy Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

 

****************


ROZPOCZYNAMY

 

******************

 

Od 27 listopada 2012r. rozpoczynamy

realizację zajęć w zaplanowanych w ramach projektu.

Harmonogramy poszczególnych zajęć znajdują się

na tablicy informacyjnej projektu.

 

******************

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

******************

 

W dniu 24 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomża dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży pani Wiesława Masłowska, jako pełnomocnik wójta Gminy Łomża pana Jacka Albina Nowakowskiego podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-740/12 pt. „W przyszłość bez obaw” w ramach Poddziałania 9.1.2 PO Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel IP – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego pan Jacek Piorunek.

 

Projekt „W przyszłość bez obaw”, którego realizacja rozpocznie się od października br. poszerzy oraz wzbogaci ofertę edukacyjną Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży w nadchodzącym roku szkolnym o:

 

- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
- koła zainteresowań z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
- zajęcia terapii pedagogicznej,
- zajęcia rewalidacyjne,
- indywidualne konsultacje z psychologiem.

 

 

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 182 810 zł.

 

******************

 

O projekcie na innych stronach: